• engleski jezik
  • ples i ritmika
  • likovna radionica
  • 4 dana nedeljno logoped
  • na svakih 15 dana poseta pedijatra
  • uzrast dece: 1-5 godina – 7 godina

Radno vreme: 07 – 19h