“Vaše je da očekujete, a naše da nadmašimo Vaša očekivanja…”

“Plovite sa nama na talasima naših koktela…”

Kapetan i članovi posade žele vam prijatnu plovidbu leta 2010